AVBESTILLINGSINSTRUKSJONER OG KANSELLERINGSSKJEMA

Forbrukere har rett til angrerett i henhold til følgende bestemmelser, der en forbruker er enhver fysisk person som inngår en juridisk transaksjon for formål som hovedsakelig verken er kommersielle eller selvstendig næringsdrivende:

A. AVBESTILLINGSREGLER

Angrerett

Du har rett til å trekke deg fra denne kontrakten innen fjorten dager uten å oppgi en grunn.

Angrefristen er fjorten dager fra den dagen du eller en tredjepart navngitt av deg som ikke er transportøren tok de siste varene i besittelse.

For å utøve din angrerett må du informere oss (Smilodox GmbH & Co. KG, Winsbergring 42 22525 Hamburg Deutschland, Tyskland, Tlf.: 040 88167933, e-post: support@smilodox.com) ved hjelp av en klar erklæring (f.eks. et brev sendt per post eller e-post) om din beslutning om å trekke deg fra denne kontrakten. Du kan bruke vedlagte prøveoppsigelsesskjema til dette, men det er ikke obligatorisk.

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen angående utøvelse av angreretten før angrefristen er utløpt.

Konsekvenser av tilbakekall

Hvis du trekker deg fra denne kontrakten, skylder vi deg alle betalinger vi har mottatt fra deg, inkludert leveringskostnader (bortsett fra tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den som tilbys av oss, har valgt den billigste standarden levering) umiddelbart og senest innen fjorten dager fra den dagen vi mottok meldingen om at du kansellerer denne kontrakten. For denne tilbakebetalingen bruker vi samme betalingsmiddel som du brukte i den opprinnelige transaksjonen, med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt med deg; under ingen omstendigheter vil du bli belastet gebyrer for denne tilbakebetalingen. Vi kan nekte tilbakebetaling før vi har mottatt de returnerte varene eller til du har fremlagt bevis på at du har returnert varene, avhengig av hva som inntreffer tidligere.

Du må returnere eller overlevere varene til oss umiddelbart og i alle fall ikke senere enn fjorten dager fra den dagen du informerer oss om kanselleringen av denne kontrakten. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på fjorten dager er utløpt.

Du vil bære de direkte kostnadene ved å returnere varene.

Du er kun ansvarlig for eventuell redusert verdi av varene som følge av annen håndtering enn det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon.

Generelle merknader

1) Unngå skade og forurensning av varene. Vennligst send varene tilbake til oss i originalemballasjen med alt tilbehør og med alle emballasjekomponenter. Bruk om nødvendig beskyttende ytre emballasje. Hvis du ikke lenger har den originale emballasjen, vennligst bruk egnet emballasje for å sikre tilstrekkelig beskyttelse mot transportskader.
2) Vennligst ikke send varene tilbake til oss fragthenter.
3) Vær oppmerksom på at de nevnte tallene 1 -2 er ikke en forutsetning for effektiv utøvelse av angreretten.


B. KANSELLERINGSSKJEMA

Hvis du ønsker å heve kontrakten, vennligst fyll ut dette skjemaet og send det tilbake.

Til

Smilodox returtjeneste

FineCom Logistics

For å male 999

94529 Aicha foran skogen

Tyskland

E-post: support@smilodoxcom

Jeg/vi (*) opphever herved kontrakten inngått av meg/oss (*) for kjøp av følgende varer (*)/levering av følgende tjeneste (*)

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Bestilt (*) ____________ / mottatt (*) ________________

________________________________________________________________
Navn på forbruker(e)

________________________________________________________________
Adressen til forbrukeren(e)

________________________________________________________________
Signatur fra forbrukeren(e) (bare hvis meldingen er på papir)

_____________________________________
Dato

(*) Slett det som ikke er aktuelt

.