GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER MED KUNDEINFORMASJON

Innholdsfortegnelse

 1. Omfang
 2. Kontraktinngåelse
 3. Angrerett
 4. Priser og betalingsbetingelser
 5. Leverings- og fraktbetingelser
 6. Eiendomsbehold
 7. Ansvar for mangler (garanti)
 8. Innløsning av kampanjekuponger
 9. Innløsning av gavekort
 10. Gjeldende lov
 11. Jurisdiksjon
 12. Alternativ tvisteløsning
 13. Kupongbetingelser

1) Omfang

Følgende vilkår og betingelser gjelder for alle bestillinger via vår nettbutikk.

1.1 Disse generelle vilkår og betingelser (heretter GTC) til Smilodox GmbH & Co. KG (heretter selger) gjelder for alle kontrakter for levering av varer som en forbruker eller gründer (heretter "kunde") med selgeren angående varene som selgeren presenterer i sin nettbutikk. Inkludering av kundens egne betingelser er herved motsagt, med mindre annet er avtalt.

1.2 Disse generelle vilkårene og betingelsene skal gjelde tilsvarende kontrakter for levering av bilag, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

1.3 Forbruker i henhold til disse generelle vilkårene og betingelsene er enhver fysisk person som inngår en juridisk transaksjon for formål som i hovedsak verken kan tilskrives deres kommersielle eller egen- ansatt yrkesaktivitet. Entreprenør i betydningen av disse GTC er en fysisk eller juridisk person eller et partnerskap med rettslig handleevne som, når de inngår en juridisk transaksjon, handler i utøvelsen av sin kommersielle eller uavhengige profesjonelle aktivitet.

2) Inngåelse av kontrakt

2.1 Produktbeskrivelsene i selgers nettbutikk representerer ikke bindende tilbud fra selgers side, men tjener til å sette kunden i stand til å gi et bindende tilbud.

2.2 Kunden kan levere tilbudet ved å bruke det elektroniske bestillingsskjemaet integrert i selgerens nettbutikk. Etter å ha lagt de valgte varene i den virtuelle handlekurven og gått gjennom den elektroniske bestillingsprosessen, gir kunden et juridisk bindende kontraktstilbud med hensyn til varene i handlekurven ved å klikke på knappen som avslutter bestillingsprosessen. Videre kan kunden også sende inn tilbudet til selger via telefon, e-post eller nettbasert kontaktskjema.

2.3 Selgeren har fem dager på seg til å akseptere kundens tilbud,

 • ved å sende kunden en skriftlig ordrebekreftelse eller en ordrebekreftelse i tekstform (faks eller e-post), hvor mottak av ordrebekreftelsen av kunden er avgjørende, eller
 • ved å levere de bestilte varene til kunden, hvorved mottak av varene hos kunden er avgjørende, eller
 • ved å be kunden betale etter å ha lagt inn bestillingen.

Dersom flere av de nevnte alternativene eksisterer, trer kontrakten i kraft på det tidspunktet et av de nevnte alternativene inntreffer først. Fristen for å akseptere tilbudet begynner dagen etter at kunden har sendt tilbudet og slutter ved slutten av den femte dagen etter at tilbudet er sendt. Dersom selger ikke aksepterer kundens tilbud innen nevnte frist, anses dette som en avvisning av tilbudet med det resultat at kunden ikke lenger er bundet av sin viljeerklæring.

2.4 Hvis du velger betalingsmetoden "PayPal Express", vil betalingen bli behandlet via betalingstjenesteleverandøren PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (heretter: "PayPal"), underlagt PayPals vilkår for bruk, tilgjengelig på https://wwwpaypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller - hvis kunden ikke har en PayPal-konto - underlagt betingelsene for betalinger uten PayPal-konto, som kan sees på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Hvis kunden velger "PayPal Express" som betalingsmetode under den elektroniske bestillingsprosessen, utsteder han også en betalingsordre til PayPal ved å klikke på knappen som avslutter bestillingsprosessen. I dette tilfellet erklærer selgeren allerede aksept av kundens tilbud på tidspunktet da kunden utløser betalingsprosessen ved å klikke på knappen som avslutter bestillingsprosessen.

2.5 Hvis du velger Amazon Payments betalingsmetode, vil betalingen bli behandlet via betalingstjenesteleverandøren Amazon Payments Europe s.c.a., 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg (heretter kalt : "Amazon"), underlagt Amazon Payments Europe-brukeravtalen, tilgjengelig på https://payments.amazon.de/help/201751590. Hvis kunden velger «Amazon Payments» som betalingsmetode under den elektroniske bestillingsprosessen, ved å klikke på knappen som avslutter bestillingsprosessen, utsteder han også en betalingsordre til Amazon. I dette tilfellet erklærer selgeren allerede aksept av kundens tilbud på tidspunktet da kunden utløser betalingsprosessen ved å klikke på knappen som avslutter bestillingsprosessen.

2.6 Teksten i kontrakten lagres av selgeren etter avtaleinngåelsen og sendes til kunden i tekstform (f.eks. e-post, faks eller brev) etter at bestillingen er lagt inn sammen med disse generelle vilkårene. Selger gjør ikke kontraktsteksten tilgjengelig utover dette.

2.7 Før innsending av den bindende ordren via selgers elektroniske bestillingsskjema, kan kunden identifisere mulige inntastingsfeil ved å lese informasjonen som vises på skjermen nøye. Et effektivt teknisk middel for bedre gjenkjennelse av inndatafeil kan være nettleserens utvidelsesfunksjon, ved hjelp av hvilken visningen på skjermen forstørres. Kunden kan korrigere sine oppføringer som en del av den elektroniske bestillingsprosessen ved å bruke de vanlige tastatur- og musfunksjonene inntil han klikker på knappen som avslutter bestillingsprosessen.

2.8 Kun tysk språk er tilgjengelig for inngåelse av kontrakten.

2.9 Ordrebehandling og kontakt skjer vanligvis via e-post og automatisert ordrebehandling. Kunden må sørge for at den e-postadressen han har oppgitt for ordrebehandling er korrekt slik at e-postene som sendes av selger kan mottas på denne adressen. Spesielt ved bruk av SPAM-filtre må kunden sørge for at alle e-poster sendt av selger eller av tredjeparter som har fått i oppdrag å behandle bestillingen, kan leveres.

3) Angrerett

3.1 Forbrukere har generelt angrerett.

3.2 Mer informasjon om angreretten finner du i selgers avbestillingsregler.

4) Priser og betalingsbetingelser

4.1 Med mindre annet er angitt i selgerens produktbeskrivelse, er de oppgitte prisene totalpriser som inkluderer lovbestemt omsetningsavgift. Eventuelle ekstra leverings- og fraktkostnader spesifiseres separat i den respektive produktbeskrivelsen.

4.2 For leveranser til land utenfor EU kan det oppstå ekstrakostnader i enkelttilfeller som selger ikke er ansvarlig for og som må dekkes av kunden.Disse inkluderer for eksempel kostnader vedr. pengeoverføringer fra banker (f.eks. overføringsgebyrer, valutakursgebyrer) eller importavgifter eller skatter (f.eks. toll). Slike kostnader kan også påløpe i forbindelse med overføring av penger dersom leveringen ikke skjer til et land utenfor EU, men kunden foretar betalingen fra et land utenfor EU.

4.3 Kunden vil bli informert om betalingsmåten(e) i selgerens nettbutikk.

4.4 Hvis forskuddsbetaling ved bankoverføring er avtalt, forfaller betaling umiddelbart etter inngåelse av kontrakten, med mindre partene har avtalt en senere forfallsdato.

4.5 Ved betaling med en betalingsmetode som tilbys av PayPal, behandles betalingen via betalingstjenesteleverandøren PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (heretter: PayPal), underlagt PayPals vilkår for bruk, tilgjengelig på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement -full eller - hvis kunden ikke har en PayPal-konto - underlagt betingelsene for betalinger uten PayPal-konto, som kan ses på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax- full.

5) Leverings- og fraktbetingelser

5.1 Varer leveres per post til den leveringsadresse kunden har oppgitt, med mindre annet er avtalt. Ved behandling av transaksjonen er leveringsadressen angitt i selgers ordrebehandling avgjørende. Avvikende fra dette, ved valg av PayPal-betalingsmetode, er leveringsadressen lagret av kunden hos PayPal på betalingstidspunktet avgjørende.

5.2 Hvis transportselskapet sender de sendte varene tilbake til selgeren fordi levering til kunden ikke var mulig, bærer kunden kostnadene for den mislykkede forsendelsen. Dette gjelder ikke dersom kunden effektivt benytter sin angrerett, dersom han ikke er ansvarlig for omstendighetene som førte til umuligheten av levering eller dersom han ble midlertidig forhindret fra å akseptere den tilbudte tjenesten, med mindre selgeren meddelte ytelsen et rimelig beløp. av tid på forhånd.

5.3 Henting er ikke mulig av logistiske årsaker.

5.4 Kuponger overlates til kunden som følger:

 • via nedlasting
 • på e-post

6) Eiendomsforbehold

Dersom selgeren betaler på forskudd, beholder han eiendomsretten til de leverte varer inntil skyldig kjøpesum er betalt i sin helhet.

7) Ansvar for mangler (garanti)

7.1 Hvis den kjøpte varen er defekt, gjelder bestemmelsene om lovbestemt ansvar for mangler.

7.2 Kunden bes om å klage til leverer på leverte varer med åpenbare transportskader og informere selger om dette. Hvis kunden ikke overholder dette, har dette ingen som helst innvirkning på hans lovbestemte eller kontraktsmessige krav for mangler.

8) Løs inn kampanjekuponger

8.1 Kuponger som utstedes gratis av selgeren som en del av kampanjer med en bestemt gyldighetsperiode og som ikke kan kjøpes av kunden (heretter kalt kampanjekuponger) kan kun brukes på nett -Selgers butikk og kan kun innløses i den angitte perioden.

8.2 Enkeltprodukter kan ekskluderes fra kupongkampanjen hvis en tilsvarende begrensning følger av innholdet i kampanjekupongen

8.3 Kampanjekuponger kan kun løses inn før bestillingsprosessen er fullført. Etterfølgende oppgjør er ikke mulig.

8.4 Kun én kampanjekupong kan løses inn per bestilling.

8.5 Verdien av varene må minst være beløpet til kampanjekupongen. Eventuell gjenværende kreditt vil ikke bli refundert av selgeren.

8.6 Hvis verdien av kampanjekupongen ikke er tilstrekkelig til å dekke bestillingen, kan en av de andre betalingsmåtene som tilbys av selgeren velges for å utligne differansen.

8.7 Krediet på en kampanjekupong blir verken utbetalt kontant eller gir renter.

8.8 Kampanjekupongen vil ikke bli refundert dersom kunden returnerer de betalte varene helt eller delvis med kampanjekupongen innenfor rammen av sin lovfestede angrerett.

8.9 Kampanjekupongen kan overføres. Selger kan betale med utskrivningseffekt til respektive eier som løser inn kampanjekupongen i selgers nettbutikk. Dette gjelder ikke dersom selger har kjennskap til eller grovt uaktsomt uvitenhet om manglende autorisasjon, rettslig inhabilitet eller manglende autorisasjon til å representere den respektive eieren.

9) Løs inn gavekort

9.1 Kuponger som kan kjøpes via selgers nettbutikk (heretter gavekort) kan kun løses inn i selgers nettbutikk dersom kupongen ikke gir noe annet.

9.2 Gavekort og gjenværende saldo på gavekort kan løses inn til slutten av det tredje året etter kupongens kjøpsår. Gjenstående kreditt vil bli kreditert til kunden innen utløpsdatoen.

9.3 Gavekort kan kun løses inn før bestillingsprosessen er fullført. Etterfølgende oppgjør er ikke mulig.

9.4 Kun ett gavekort kan løses inn per bestilling.

9,5 Gavekort kan kun brukes til å kjøpe varer og kan ikke brukes til å kjøpe ekstra gavekort.

9.6 Hvis verdien av gavekortet ikke er tilstrekkelig til å dekke bestillingen, kan en av de andre betalingsmåtene som tilbys av selger brukes til å gjøre opp differansen.

9,7 Saldo på et gavekort vil ikke bli utbetalt i kontanter eller renter.

9.8 Gavekortet kan overføres. Selger kan betale med utskrivningsvirkning til respektive eier som løser inn gavekortet i selgers nettbutikk. Dette gjelder ikke dersom selger har kjennskap til eller grovt uaktsomt uvitenhet om manglende autorisasjon, rettslig inhabilitet eller manglende autorisasjon til å representere den respektive eieren.

9.9 Gratis produkt: Et gratis produkt legges til gratis fra en spesifisert minimum bestillingsverdi. Hvis returen er under minimum bestillingsverdi, er kjøpesummen for gratis produktet vil bli belastet.

10) Gjeldende lov

Loven i Forbundsrepublikken Tyskland gjelder for alle rettsforhold mellom partene, unntatt lovene om internasjonalt kjøp av løsøre.For forbrukere gjelder dette lovvalget bare i den utstrekning den gitte beskyttelsen ikke trekkes tilbake av ufravikelige bestemmelser i loven i staten der forbrukeren har sitt vanlige opphold

10.1 Nyhetsbrev. Registrerer du deg for vårt nyhetsbrev kan dataene (e-postadressen) også brukes for selskapet Neosupps.

11) Jurisdiksjon

Hvis kunden opptrer som en kjøpmann, en juridisk enhet under offentlig rett eller et spesialfond under offentlig rett med sitt registrerte kontor på territoriet til Forbundsrepublikken Tyskland, det eksklusive stedet for jurisdiksjon for alle tvister som oppstår fra denne kontrakten er forretningsstedet til selgeren. Hvis kunden er basert utenfor territoriet til Forbundsrepublikken Tyskland, er selgerens forretningssted det eksklusive stedet for jurisdiksjon for alle tvister som oppstår fra denne kontrakten dersom kontrakten eller krav som oppstår fra kontrakten kan tilskrives kundens profesjonelle eller kommersiell aktivitet. I de ovennevnte tilfellene har imidlertid selger uansett rett til å anke til retten ved kundens forretningskontor.

12) Alternativ tvisteløsning

12.1 EU-kommisjonen tilbyr en plattform for online tvisteløsning under følgende lenke: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Denne plattformen fungerer som et kontaktpunkt for utenrettslig løsning av tvister som oppstår fra nettkjøp eller tjenestekontrakter der en forbruker er involvert.

12.2 Selger er verken forpliktet eller villig til å delta i en tvisteløsningsprosedyre for en forbrukervoldgiftsnemnd.

13) Kupongbetingelser

Våre vilkår og betingelser (se nedenfor) og databeskyttelsesbestemmelsene gjelder for kjøp av kuponger. I tillegg gjelder følgende kupongbetingelser:

1. Subject
Smilodox-kupongen kan brukes i henhold til disse betingelsene som en del av kjøp på nettstedet www.smilodox.com. Kupongen vil bli sendt på e-post i form av en kode etter mottak av betaling. Kupongen kan gis til en tredjepart. I dette tilfellet forplikter man seg til ikke lenger å bruke kupongkoden eller å avsløre den til tredjeparter.

2. Vilkår for konkurransekupong
Hvis en premie loddes ut i en konkurranse, vil den kun bli utstedt i form av en kupong. Det er ingen kontant betaling av denne pengeverdien.

3. Innløsning av kupongen
Kupongen kan brukes til å kjøpe produkter som selges via Smilodox-tjenesten. Verdien av kupongen vil bli trukket fra fakturabeløpet. Kun én kupong kan løses inn per bestilling

4. Gjenstående kreditt
Hvis kupongverdien overstiger fakturabeløpet, beholdes eventuell gjenværende kreditt og kan løses inn ved å be om en ny kupong for det resterende beløpet. En kontant betaling av (rest)verdien av kupongen er ekskludert.

5. Gyldighetsperiode
Kupongene må løses inn senest innen slutten av det andre året etter at kupongkoden ble sendt; etter det mister de gyldigheten.

6. Ansvar
Kupongkoden holdes hemmelig og kommuniseres kun til den som mottar kupongen i gave. Smilodox GmbH & Co. KG påtar seg intet ansvar for tap, tyveri eller misbruk eller forsinket overføring (f.eks. på grunn av tekniske vanskeligheter) av kupongkoden.

.